Сүлд - CASTLEVINICA.COM

Дээл

 

Цэнхэр сүлд нь усан үзмийн бөөгнөрөл барьсан алтан гриффинийг ихэд позоор дүрсэлсэн байдаг. Гриффины бэлгэдэл нь эр зориг, эсэргүүцэл, сонор сэрэмж, эрдэнэсийн хамгаалагч гэсэн үг юм. Хүчтэй поз гэдэг нь тулалдахад бэлэн гэсэн үг юм. Цэнхэр хандмал нь нэр төр, алдар нэр, үнэнч шударга байдал, үнэнч байдал, байнгын шинж чанарыг илэрхийлдэг. Алтан металлын хандмал нь сүр жавхлан, нэр хүнд, давуу байдал, нэр төр, баялгийг илэрхийлдэг бөгөөд онцгой гавьяа шагналаар шагнагддаг. Кластер нь Виника хүмүүсийн гол салбарыг бэлгэдлээр илэрхийлдэг.

холбоосууд:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj